Behandlingsoversigt

Individuel samtaleterapi

Jeg tilbyder individuelle samtaleforløb til både børn, unge og voksne, hvor jeg tilrettelægger forløbet ud fra problematik, ønsker og behov. Jeg har erfaring med flere forskellige terapeutiske metoder, men arbejder primært kognitiv, psykodynamisk og metakognitivt.

Jeg har særligt erfaring inden for behandling af flg. problematikker:

 • Angst
 • Selvværdsrelateret problematikker
 • OCD (tvangstanker, tvangshandlinger, pure o)
 • Depression
 • Relationelle problematikker
 • Belastningsreaktion
 • Parforholdsproblematikker
 • Identitetskrise
 • Overgreb
 • Spiseforstyrrelse
 • Stress
 • Sorg og tab
psykodynamisk metode inden for psykologi - psykolog behandlinger
Parterapi

Der kan være mange grunde til, at man ønsker at starte i parterapi, men et fælles tema er ofte at kommunikationen kører ud af et spor, så vores kontakt til hinanden bliver uhensigtsmæssig og vi dermed kan glide længere og længere væk fra hinanden i stedet for at finde ud af, hvordan vi når ind til hinanden igen. Nogle gange kan parterapi virke som den sidste løsning før skilsmisse kommer på tale eller bliver en realitet, men parterapi kan ligeså vel være en betydningsfuld investering i at blive klogere på en selv og ens partner. Parterapi kan bidrage til, at man får et andet indblik i og ny indsigt omkring ens parforhold og kan dermed have en vigtig forebyggende effekt, hvor man som par får viden og lærer strategier til at kunne få skabt eller forblive i et sundt og afbalanceret parforhold.

Familiesamtaler

Et ønske om familiesamtaler kan komme af forskellige grunde. Jeg oplever ofte, at det kan give god mening løbende at have samtaler med dele af eller hele familien i forbindelse med forløb, hvor det fx drejer sig om angst, spiseforstyrrelse, OCD, depression mm. Her er der mulighed for at få indblik i og forståelse for, hvad det vil sige, hvis fx en af ens børn i familien har angst. Det kan også være man som familie støder ind i gentagne konflikter som man mangler viden og redskaber til at håndtere. Uanset problematik, ønsker og behov kortlægger jeg sammen med familien, hvad der giver bedst mening samt hvordan vi arbejder os i den ønskede retning sammen.

Psykoedukation

Psykoedukation er en betegnelse, der dækker over at få viden om og indsigt i, hvad det vil sige at have den eller de pågældende lidelser eller psykiske udfordringer man har.
Det kan være et rigtig vigtigt led i et behandlingsforløb, hvor man kan blive klogere på, hvordan man kan tilrettelægge sit liv bedst muligt ift. de udfordringer man har.
Jeg tilbyder psykoedukation i forbindelse med bl.a.:

 • Angst
 • OCD
 • Depression
 • Stress
 • ADHD og ADD