Om Mig

Christina Bengtson
Autoriseret psykolog

Mit navn er Christina Bengtson. Jeg er født i 1989 og privat er jeg gift og mor til to. Jeg er uddannet psykolog fra Universitetsklinikken på Aalborg Universitet med speciale i klinisk psykologi. Derudover er jeg autoriseret af psykolognævnet. Jeg har op til flere års erfaring fra mit tidligere arbejde i forskellige private psykologpraksisser, hvor jeg har stiftet bekendtskab med mange forskellige psykologiske og psykiske udfordringer.

Jeg lægger stor vægt på at møde den enkelte der, hvor de er i deres liv. For mig giver det ofte god mening at arbejde med din aktuelle situation først, hvor vi kortlægger dine symptomer for derefter at arbejde mere i dybden så der i vores samtaler ikke blot fokuseres på symptombehandling, men at vi ligeledes arbejder forebyggende.

Jeg har gennem flere år arbejdet med både børn, unge og voksne med forskellige psykiske problematikker og lidelser såsom depression, stress, angst, herunder i høj grad OCD, spiseforstyrrelse, belastningsreaktioner, sorg og kriser af forskellig art. Jeg har gennem de seneste år beskæftiget mig særligt med behandling af forskellige former for angst, depression og belastningsreaktioner da de forskellige symptomer ofte godt kan udvikles som følgevirkninger af hinanden.

Jeg har stor erfaring med at hjælpe unge og voksne med forskellige problemstillinger, man kan møde gennem livet. Det kan f.eks. handle om selvværdsproblematikker, identitetskonflikter, stress og pres i forbindelse med skole, studie eller på ens arbejdsplads, tilknytningsmønstre, parforhold, jalousi, tillidsproblematikker og generelt områder, som har fokus på det relationelle.

Derudover har jeg stor interesse for og erfaring med at arbejde med parterapi. De temaer jeg møder i de forskellige parterapiforløb jeg har spænder bredt, men et fælles tema er ofte, at det er svært for parterne at forstå hinanden, hvilket kan gøre det vanskeligt at kommunikere hensigtsmæssigt med hinanden. Jeg har arbejdet meget med forløb, hvor fokus var på f.eks. utroskab, herunder manglende tillid, fravær af intimitet, gentagne diskussioner, jalousi, misforståelser, eskalerende konflikter, fortid der skaber splid eller hvis skilsmisse er eller har været på tale. I vores samtaler vil der være fokus på at give jer ny viden og indsigt i, hvad der sker i kommunikationen mellem jer og i forlængelse af dette får I forskellige redskaber og lærer strategier til, hvad I kan gøre fremadrettet.

Min arbejdsmæssige tilgang er eklektisk, hvilket vil sige, at jeg tager udgangspunkt i den problematik du kommer med og derefter finder vi sammen ud af, hvilken metode, der er mest hjælpsom for dig. Jeg har erfaring med at arbejde bredt ift. at gøre brug af forskellige terapeutiske tilgange såsom kognitiv adfærdsterapi, ACT (acceptance and commitment therapy), narrativ terapi, metakognitiv terapi og den psykodynamiske tilgang.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder ud fra de etiske principper for nordiske psykologer, hvor jeg i mit arbejde som psykolog naturligvis også er underlagt tavshedspligt.

autoriseret psykolog aalborg

Du er velkommen til at kontakte mig ved at benytte formularen nedenfor